Copyright

In Nederland is het verboden dingen te kopiëren te delen of te gebruiken van de auteur zonder schriftelijke toestemming. Dit geld ook voor tekst en/of foto’s van onze sites. Dit geldt voor zowel digitale- als op papier verkregen versies. Dit alles valt onder copyright en mag niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt. Wij zullen ons beroepen op het copyrightrecht en er worden strafrechtelijke stappen ondernomen. Alle kosten die hieruit voortkomen, komen voor rekening van de dader. Ongeacht of er nu wel of niet bij de teksten en/of foto’s vermeld staat dat er copyright op zit of op enige andere wijze is aangegeven. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijden tekstuele wijzigingen aan te brengen en zijn niet aansprakelijk voor mogelijke drukfouten of achterhaalde informatie. Aan onze website en/of inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Met vriendelijke groet, Chipmijnhuisdier.nl

vertalingen vlag

In the Netherlands it is forbidden to copy things to share or use the author without written permission. This also applies to text and/or photos of our sites. This applies to both digital and paper versions. All this is copyrighted and may not be used without our written permission. We will invoke copyright law and criminal proceedings will be taken. All costs arising from this are for the account of the perpetrator. Regardless of whether or not the texts and / or photos state that they are copyrighted or indicated in any other way. We reserve the right to make textual changes at any time and are not liable for possible printing errors or outdated information. No rights can be derived from our website and/or its content. Sincerely, Chipmijnhuisdier.nl

Scroll naar boven